การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โพสต์6 ก.ค. 2559 23:30โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2559 23:31 ]
ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม