การประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ O-NET

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:47โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนศูนย์สอบ จำวน 19 สนามสอบ โดยเน้นย้ำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภาพเพิ่มเติม
Comments