การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์6 พ.ย. 2561 19:22โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments