การประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้

โพสต์11 ก.พ. 2562 23:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments