การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

โพสต์1 พ.ย. 2561 02:26โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments