การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน (ผู้ด้อยโอกาส)

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:45โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 10.00 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน (ผู้ด้อยโอกาส) เข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments