การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา

โพสต์4 มิ.ย. 2561 00:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments