การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง

โพสต์18 พ.ย. 2561 20:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง เพื่อพิจารณาเกลี่ยอัตราของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความประสงค์ขอย้าย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามประกาศ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments