การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 7/2559

โพสต์25 ก.ค. 2559 01:22โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2559 01:22 ]
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม