การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 8/2561

โพสต์22 ส.ค. 2561 19:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 8/2561 เพื่อรับทราบสรุปรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนฯประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments