การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments