การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์14 ธ.ค. 2561 02:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 12/561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments