การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์23 ต.ค. 2561 21:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 10/2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments