การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:54โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาและช้าราชการ ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ภาพเพิ่มเติม
Comments