การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 พ.ย. 2559 00:01โดยกีรติ หมื่นใจ
วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments