การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาอัตรากำลังตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด ภาพเพิ่มเติม
Comments