การประชุม คณะกรรมการบริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์18 ก.ย. 2559 23:56โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2559 23:58 ]
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานเงินกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 9/2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม