การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

โพสต์15 ส.ค. 2561 01:40โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.คณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และ 3. คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments