การประชุมขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์30 พ.ย. 2559 00:33โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments