การประชุมการเตรียมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประถมวัย ประจำปี 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:18โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประถมวัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments