การประชุมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559

โพสต์22 ก.ย. 2559 23:57โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2559 23:58 ]
ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานการประชุมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม