การประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:33โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม...
Comments