การประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนชนบท ฐานวิทยาศาสตร์

โพสต์29 พ.ย. 2559 22:55โดยกีรติ หมื่นใจ
สพป.มส.2 จัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนชนบท ฐานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.2

โรงเรียนนำร่อง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
2. โรงเรียนบ้านแม่กองแป
3. โรงเรียนบ้านอุมพาย
Comments