การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนฯ

โพสต์7 พ.ค. 2561 18:37โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ฉบับ 5 พ.ศ. 2560 - 2569 " ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments