การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมิถุนายน

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:28โดยsneeporn wongnoi
++++นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Comments