การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

โพสต์30 ม.ค. 2562 01:51โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิ จิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รัก ษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments