การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติระเบียบปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments