การประชุมชี้แจงและการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์2 ต.ค. 2559 23:36โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 23:36 ]
การประชุมชี้แจงและการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของงบประมาณจัดสรรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม