การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียน

โพสต์7 ต.ค. 2561 19:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมชี้แจงนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ได้ชี้แจงหลักการ แนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานในโรงเรียน ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เกลี่ยอัตรากำลังตามความต้องการ โดยยึดหลักเกณฑ์ความอาวุโส ซึ่งเกลี่ยโรงเรียนละ 1 คน จนครบตามจำนวน ส่วนที่เหลือจะรายงาน สพฐ.เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากำลัง และงบประมาณ ซึ่งจะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง จะดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments