การประชุมชี้แจงการเบิกค่าจ้าง จนท.ธุรการโรงเรียนและค่าเช่าอินเตอร์เน็ต

โพสต์28 พ.ย. 2561 18:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และศูนย์ ICT สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดประชุม โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบ มีความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด ภาพเพิ่มเติม
Comments