การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:50โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:51 ]
ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม