การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช สพฐ.ชุมชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โพสต์9 ส.ค. 2559 21:43โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2559 21:43 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช สพฐ.ชุมชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม