การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:40โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments