การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

โพสต์29 พ.ย. 2561 19:22โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 3) เพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงาน,โครงการเพิ่มเติม ณ โรงแรมอีโค่อินนท์ อ.แม่สอด จ.ตาก ภาพเพิ่มเติม
Comments