การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ฯ

โพสต์26 ส.ค. 2561 08:05โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนประจำพักนอน ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประจำพักนอน และนักเรียนในพื้นที่ธุรกันดารได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาพเพิ่มเติม
Comments