การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์9 ก.ย. 2561 21:07โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2561 21:36 ]

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายของเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 198 ราย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติม
Comments