การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โพสต์14 ส.ค. 2561 00:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท ศศช.บ้านแสม และ ศศช.บ้าห้วยแห้ง ภาพเพิ่มเติม
Comments