การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

โพสต์6 พ.ค. 2561 23:35โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารนเทศโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนพื้นที่สูง โรงเรียนในเกาะ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม
Comments