การประชุมเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์30 ส.ค. 2561 02:55โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภท สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการ และเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพเพิ่มเติม
Comments