การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (วันที่่ 2)

โพสต์28 พ.ย. 2561 22:29โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 (วันที่ 2) เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของกิจกรรม และงบประมาณของแผนงาน โครงการเพื่อให้สอดคล้อง ครอบคลุมกับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ รวมถึงตัวชี้วัดตามที่ สพฐ.กำหนด และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมอีโค่อินนท์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาพเพิ่มเติม
Comments