การประชุมบุคลากรสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์24 ต.ค. 2561 19:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดขบวนแห่เทียนเหง (เทียนพันเล่ม) เพื่อร่วมสืบสานประเพณีออกหว่า (เทศกาลออกพรรษา) ของอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ภาพเพิ่มเติม
Comments