การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล​ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และ​ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.แม่ฮ่องสอน​เขต​2​ออกนิเทศติดตาม​ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม​ New​ Dltv​ ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน​ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือและโรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้​ ภาพเพิ่มเติม
Comments