การมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ "เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล"

โพสต์16 มิ.ย. 2559 00:10โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2559 00:11 ]
ตามที่ บมจ.ทาทา สตีล (แห่งประเทศไทย) นำรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ของทาง สพป.มส. 2 มาปรับปรุงเป็น รถห้องสมุดเคลื่อนที่ "เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล" โดยให้การสนับสนุน หนังสือ ชั้นเรียน โต๊ะเก้าอี้ พร้อมปรับปรุงภายในและภายนอกรถของรถยนต์ดังกล่าวให้เป็นแหล่งค้นคว้า และเรียนรู้ สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ สพป.มส.2 โดยจะมีการส่งมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ "เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล" อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ สพป.มส.2 ภาพเพิ่มเติม