การมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

โพสต์23 ก.ย. 2559 00:48โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2559 00:48 ]
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมแทมมารีน แกรนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ภาพเพิ่มเติม)