การลงนาม MOU ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

โพสต์3 พ.ค. 2561 01:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างอำเภอแม่สะเรียง กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สเรียง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments