การเข้าร่วมประชุม Conferrence

โพสต์8 มิ.ย. 2561 02:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม Conferrence เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีข้อราชการ ดังนี้ 1.การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 53 ของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 2.เรื่องการปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ 3.การติดตามงบประมาณด้านอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 4.การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา 5.การลงโทษนักเรียน 6.ข้อราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จักได้นำนโยบายที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments