การแข่งขันกีฑรา-กีฬานักเรียน (ศูนย์กองก๋อย)

โพสต์14 ธ.ค. 2561 02:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาตำบลกองก๋อย ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 โรง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนามาตรฐานและทักษะด้านกีฬาให้สูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ภาพเพิ่มเติม
Comments