การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน อำเภอสบเมยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 01:00โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน อำเภอสบเมยต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ในการนี้คณะศึกษานิเทศก์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...
Comments