การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์25 ส.ค. 2559 01:04โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2559 01:05 ]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 โดยมีนายคำปัน คำปะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ภาพเพิ่มเติม