การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ประจำปี 2559

โพสต์19 ม.ค. 2560 01:35โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปให้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร เนื่องในการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ ประจำปี 2559 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ภาพเพิ่มเติม...
Comments